Algemene branchevoorwaarden: voordelen en aandachtspunten

Dé algemene voorwaarden voor jouw branche

Bij Mistral Legal stellen we regelmatig algemene voorwaarden op. Maar als we weten dat er goede branchevoorwaarden zijn, wijzen we onze opdrachtgevers daar altijd op. Want dat is soms net zo handig!

Hieronder staan de voordelen van algemene branchevoorwaarden. Maar vergeet ook niet de aandachtspunten door te nemen.

De voordelen van branchevoorwaarden

1. Algemene branchevoorwaarden zijn door de brancheorganisatie opgesteld vanuit specifieke kennis en ervaring. Ze sluiten daarmee goed aan op de betreffende branche en de praktijk, en zijn door zowel kleine als grote bedrijven te gebruiken. Branchevoorwaarden zitten simpelweg vaak goed in elkaar.

2. Het is kostenefficiënt. Je moet weliswaar in de meeste gevallen lid worden van de branchevereniging en contributie betalen, maar in ruil daarvoor krijg je dus onder andere kant-en-klare algemene voorwaarden.

3. Branchevoorwaarden worden regelmatig geüpdatet. Hierdoor zijn ze in lijn met nieuwe wetgeving en ontwikkelingen.

4. Vaak krijg je een instructie over het juiste gebruik van de branchevoorwaarden en/of is er een helpdesk voor vragen.

5. De branchevoorwaarden zijn gebruikelijk in de branche en hebben daarom een breed draagvlak, ook bij afnemers.

Let op: aandachtspunten bij branchevoorwaarden

Er zitten dus voordelen aan algemene branchevoorwaarden. Maar let ook op het volgende als je ze wilt gebruiken:

> Check nauwkeurig of ze écht passen bij jouw bedrijf en bedrijfsvoering. Je regelt er onder andere je aansprakelijkheid mee, dus goede algemene voorwaarden zijn heel belangrijk. Kies bewust voor de branchevoorwaarden.

> Wil je deels van de branchevoorwaarden afwijken? Dat kan bijvoorbeeld met een bijlage: ‘In tegenstelling tot wat in artikel 10 van de [naam algemene branchevoorwaarden] staat, geldt het volgende: (…).’ Zorg dat deze bijlage deel uitmaakt van de overeenkomst door hem daarin van toepassing te verklaren.

Of neem het in de overeenkomst zelf op: ‘De [naam algemene branchevoorwaarden] zijn van toepassing met uitzondering van artikel 10. Daarvoor geldt het volgende: (…).’

> Als je branchevoorwaarden gebruikt, is vaak de voorwaarde dat je lid bent én blijft van de brancheorganisatie. Anders maak je inbreuk op het auteursrecht.

> Wees je extra bewust van het volgende. Stel dat je als werkgever net niet onder de CAO van een bepaalde branche/bedrijfstak valt. Maar je gebruikt wél de betreffende branchevoorwaarden. Dan kan dit een rol spelen in een discussie over de toepasselijkheid van de CAO. Mogelijk oordeelt een rechter dat je dan wel hieronder valt.

Hetzelfde risico geldt voor de toepasselijkheid van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

> In branchevoorwaarden wordt soms verwezen naar arbitrage bij een geschil, in plaats van de rechtbank. Dat mag en heeft soms ook voordelen. Maar maak hierin een bewuste keuze. Een arbitragecommissie heeft specifieke expertise, maar de procedure duurt soms langer en kan kostbaarder zijn dan een rechtbankprocedure.

> Een praktisch aandachtspunt: voer een nieuwe versie van de branchevoorwaarden op tijd door in je systeem en/of processen. En staan de branchevoorwaarden ook op je website of link je door naar de set op de website van de brancheorganisatie? Zorg voor een update.

Deel dit artikel: