Het allerslechtste argument ooit…..

Het slechtste argument

Bezig met een overname? En wil je een wijziging in de conceptovereenkomst, bijvoorbeeld een bepaling over aansprakelijkheid of garanties? Wees dan beducht voor het volgende argument dat de andere partij kan gebruiken: ‘Maar zo doen we dat altijd.’ Het slechtste argument ooit…

Want elke deal is uniek. Klinkt misschien als een open deur, maar het is wel zo. Elke (ver)koper is uniek, elke onderneming is uniek. En dát moet je terugzien in de overeenkomst. Het argument dat een bepaling gebruikelijk is (wie bepaalt eigenlijk wat ‘gebruikelijk’ is?) en zich daarom niet laat veranderen, is onzin.

Contractsvrijheid

In Nederland kennen we gelukkig contractsvrijheid. Zeker voor twee ondernemers die bezig zijn met een overname. De wet regelt weinig tot niets over de invulling van bijvoorbeeld een garantie of aansprakelijkheid. En voor zover daarover al iets geregeld is, kan daarvan meestal worden afgeweken.

Je mag afspreken wat je wilt. Het feit dat iets ‘gebruikelijk’ zou zijn, is dus niet zo relevant. Wat wel relevant is: hoeveel risico je wilt lopen, de garanties die je krijgt of de mogelijkheid om de andere partij aansprakelijk te stellen mocht het toch mislopen.

Natuurlijk worden er soms modelcontracten gebruikt als basis voor een overeenkomst. Maar dat is precies wat ze zijn: een basis. Een startpunt om op te bouwen én van af te wijken. Kijk verder dan je neus lang is en zorg voor een maatwerkovereenkomst, afgestemd op jullie deal.

Roomser dan de paus

Want of je nu het ene bedrijf (ver)koopt of het andere bedrijf: er zit nogal verschil tussen, bijvoorbeeld qua risicoprofiel. Bij een bedrijf dat misschien niet helemaal up-to-date is met de administratie wil je andere garantiebepalingen dan bij een bedrijf dat roomser is dan de paus.

Ook het overnameproces heeft invloed op de overeenkomst. Denk aan de mededelingsplicht (van de verkoper) en de onderzoeksplicht (van de koper). Heeft de koper eindeloos onderzoek kunnen doen, met volledige medewerking van de verkoper? Dan kan je als verkoper zeggen dat de garanties niet tot de hemel reiken; de koper weet tenslotte wat voor vlees hij in de kuip heeft.

Tenslotte zijn koper en verkoper uniek, voor wat betreft risicobereidheid, reden voor verkoop of overname, achtergrond. De kernvraag die voor hen geldt: welke risico’s wil én kun je lopen? Aan de hand daarvan onderhandel je over garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid.

Blijf alert

Zit je in een overname en gebruikt jouw onderhandelingspartner dit argument? Laat je niet van de wijs brengen en blijf alert. Of schakel een kundige advocaat in die jouw belangen behartigt en die kritisch de onderhandelingen instapt.

Want zoals het spreekwoord luidt: Eenmaal gedaan is nog geen gewoonte!

Deel dit artikel: