Btw-perikelen bij een overname: tips voor koper & verkoper

Btw-perikelen bij een overname

Jasper van Nes is advocaat en belastingadviseur bij VNNS Tax Legal. Hij is een samenwerkingspartner van Mistral Legal vanwege zijn fiscale expertise en praktische insteek: Jasper kijkt liever naar wat er wél mogelijk is, in plaats van wat er niet kan. Op Jouwovername.com deelt hij zijn kennis over fiscale aandachtspunten bij overnames.

Bij een overname komt veel kijken en btw-perikelen staan dan misschien niet meteen bovenaan de to-do list. Terwijl ze wel heel relevant zijn, voor koper en verkoper.

Btw-herziening & overname

Het overnemen van een onderneming kan gevolgen hebben voor de btw. Denk aan de vraag of er btw verschuldigd is over de koopsom (het antwoord daarop vind je hier). Maar het kan ook invloed hebben op de lopende herzieningstermijnen voor de btw.

Bij een overgang van onderneming neemt de koper alle rechten en plichten voor wat betreft de btw over, óók uit het verleden. Als er dus nog btw-herzieningstermijnen lopen, gaan deze mogelijk over op de koper. Iets om rekening mee te houden, want het kan ertoe leiden dat de koper later btw verschuldigd is (of soms ontvangt).

Het is voor de koper daarom belangrijk om te vragen welke grote investeringen er in het verleden zijn gedaan en of de verkoper btw (en zo ja, hoeveel) in aftrek heeft gebracht. Een fiscaal due diligence onderzoek geeft daar inzicht in.

Vergeet niet om deze termijnen na de overname goed te agenderen. De ervaring leert namelijk dat ze kort na het due diligence onderzoek nog vers in het geheugen liggen, maar erna vaak snel vergeten worden. Bij een boekenonderzoek kan dat problemen opleveren.

Fiscale eenheid voor de btw (bij een aandelentransactie)

Maakt de onderneming deel uit van een fiscale eenheid voor de btw? En is er daarvoor een beschikking afgegeven? Zeg deze eenheid dan zo snel mogelijk op bij de Belastingdienst. Want zolang de fiscale eenheid duurt, zijn alle betrokken ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars btw-verplichtingen. Oftewel: de Belastingdienst kan de verkoper aanspreken op btw-schulden die de koper gaat maken. En vice versa.

Na opzegging van de fiscale eenheid eindigt deze aansprakelijkheid voor elkaars toekomstige schulden. Maar de aansprakelijkheid blijft gelden voor btw-schulden vóór de datum van de verbreking van de fiscale eenheid. Ook als deze schulden pas later aan het licht komen. Voor de koper is het dus belangrijk om onderzoek te doen naar eventuele btw-schulden en fiscale risico’s. Ook kan de koper fiscale garanties en vrijwaringen uitonderhandelen.

Tips voor koper en verkoper

Als koper is het belangrijk om goed zicht te hebben op de btw-positie van de onderneming. Is er een fiscale eenheid voor de btw? Zijn er gemengde belaste prestaties (zowel belast als vrijgesteld) of prestaties over de grens? Heeft de onderneming de administratie op orde en is ze fiscaal compliant?

Voor een verkoper is het belangrijk om op tijd met de accountant te overleggen, bij plannen voor een verkoop. Maak de onderneming verkoopklaar en zorg dat de administratie up-to-date is. Een serieuze koper neemt dat in een due diligence onderzoek zeker onder de loep. Is er sprake van een fiscale eenheid? Verbreek deze op tijd.

Deel dit artikel: