De 10 opvallendste woorden in ‘overnameland’

Van stekelvarken tot schoonheidswedstrijd

Bij Mistral Legal houden we van duidelijke taal. We maken dingen niet complexer dan ze al zijn, zodat je precies weet waar je aan toe bent. Wel zo prettig, toch?

Maar advocaten staan niet altijd om bekend om hun heldere taal. En misschien maken ‘wij’ het daar zelf ook wel naar… Werp maar eens een blik op de 10 opvallendste termen op het gebied van overnames (M&A in goed Engels) en hun betekenis. Van stekelvarken tot schoonheidswedstrijd: aan creativiteit ontbreekt het in ieder geval niet!
1. Golden-parachute
2. Porcupine provision
3. Bear hug
4. Texas shoot-out
5. White knight
6. Poison pill
7. Beauty contest
8. Locked box
9. Mezzanine
10. Pipeline

1.Golden-parachute

De golden parachute is een clausule in het contract van bijvoorbeeld directie en management, waarin staat dat zij een grote financiële vergoeding krijgen als het bedrijf wordt overgenomen. Dit moet vijandige overnames onaantrekkelijk maken door de extra hoge kosten. Deze bepaling wordt ook wel een Pandora-constructie genoemd, omdat hij niet altijd direct zichtbaar is voor de partij die overneemt.

De clausule kan ook op een andere manier werken. Het management kan bij een overname bang zijn om de eigen baan te verliezen. Door een royale gouden parachute aan te bieden, wordt het verlies van hun baan gecompenseerd en wordt voorkomen dat zij mogelijk het overnameproces frustreren.

2. Porcupine provision

Ook wel bekend onder de naam shark repellent (haaienafstotend). Het is een algemene term voor maatregelen die een ongewenste overname moeten verhinderen, of in ieder geval zo onaantrekkelijk mogelijk moeten maken.

Voorbeelden van een stekelvarkenclausule zijn bijvoorbeeld de ‘golden parachute’ en de ‘poison pill’, ook te vinden in deze creatieve top 10. Overigens valt de porcupine provision wel in een wat moreel grijs gebied, omdat het niet altijd in het belang van de aandeelhouders is die vaak maximale aandeelhouderswaarde willen.

3. Bear hug

Nog een dier in de top 10! De bear hug is een ongevraagd overnamevoorstel om een bedrijf over te nemen voor een veel hogere prijs dan wat de onderneming eigenlijk waard is. Het kan strategisch ingezet worden als de potentiële koper vreest dat het bestuur van het overnamedoelwit niet wil verkopen.

Het bestuur wordt met zo’n genereus aanbod praktisch gedwongen om het te accepteren, omdat het anders niet in het belang van de aandeelhouders handelt. Een ‘hug’ waar je je moeilijk uit losmaakt dus.

4. Texas shoot-out

Deze bepaling lost de impasse op van twee aandeelhouders met ieder 50% van de aandelen, die niet meer samen verder willen en kunnen. Wie neemt de aandelen van de ander over en voor welke prijs?

Er zijn meerdere bepalingen die dit regelen, een daarvan is de Texas shoot-out. Aandeelhouder (A) doet een bod op de aandelen van de andere aandeelhouder (B). B kan dit bod aanvaarden of verwerpen. In dat laatste geval moet hij (B) een tegenbod doen op de aandelen van A, voor een hogere prijs dan het bod van A. Op zijn beurt kan A dit bod weer aanvaarden of verwerpen. Verwerpt hij het bod? Dan moet hij een (wederom hoger) tegenbod doen aan B. Zo gaat het over en weer totdat er een deal is.

5. White knight

Van cowboys naar ridders: met de white knight wordt een derde partij bedoeld die een met overname bedreigde onderneming te hulp schiet. Dit kan een persoon zijn, een andere onderneming of een groep investeerders die de vijandige overname wil verhinderen. Vaak neemt de witte ridder het overnamedoelwit over.

Geen white knight in de buurt? Dan kan een white squire (witte schildknaap) nog uitkomst bieden! Er wordt dan een minderheidsbelang gekocht in de onderneming die onder vuur ligt. Samen met andere aandeelhouders kan dit zorgen voor voldoende stemmacht om een vijandige overname te verhinderen.

6. Poison pill

De gifpil is een constructie om de onderneming te beschermen tegen een ongewenste overname. Een dergelijke constructie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de waarde of zeggenschap over aandelen verandert op het moment van een overname. Een andere mogelijkheid is dat wordt ‘gedreigd’ om een waardevol bedrijfsonderdeel te verkopen aan een concurrent. Met de poison pill wordt geprobeerd om een overname moeilijker en duurder te maken, in de hoop dat ervan wordt afgezien.

7. Beauty contest

Een schoonheidswedstrijd mag in dit rijtje niet ontbreken! Deze term heeft te maken met een andere betrokkene bij een overname: de adviseur. Bij zo’n schoonheidswedstrijd nodigt een koper of verkoper een aantal potentiële adviseurs uit om een presentatie te geven. De winnaar krijgt geen kroontje, maar ‘wint’ wel de opdracht om de opdrachtgever bij te staan in het overnametraject.

8. Locked box

Bij overnames is er vaak een verschil tussen de datum waarop de onderneming wordt overgenomen (de effectieve datum) en de datum waarop de onderneming juridisch wordt overgedragen. De effectieve datum ligt vóór de juridische overdracht. Vanaf dat moment komt de onderneming voor rekening en risico van de koper, maar staat hij of zij nog niet aan het roer.

De locked box heeft betrekking op de periode tussen deze twee data. Want je wilt als koper niet dat de onderneming in de tussentijd minder waard wordt. In de locked box-bepaling spreken koper en verkoper af welk vermogen uit de onderneming mag worden onttrokken, en welk vermogen gecompenseerd moet worden in de uiteindelijke koopprijs.

9. Mezzanine

Betekent in de architectuur letterlijk ‘tussenverdieping’ (ook wel entresol genoemd, voor de fijnproever) en zorgt voor extra vloeroppervlakte tussen twee etagevloeren. In de overnamewereld wordt deze term gebruikt voor een vorm van hybride financiering: tussen vreemd en eigen vermogen in. De mezzanine lening is een achtergestelde lening en is vaak een aanvulling op een bancaire financiering.

10. Pipeline

Een M&A Pipeline gaat over de gebeurtenissen tijdens een overnametraject en hoe alle stakeholders daarmee om moeten gaan. De ‘pipeline’ begint bij de acquisitie-strategie en eindigt, via onder meer de onderhandelingen en due diligence onderzoek, uiteindelijk bij de overname zelf. Bij Mistral Legal noemen we dit gewoon een planning, trouwens.

Deel dit artikel: