Overnames

Geheimhoudings- overeenkomst

Jouw Overname -Onderdeel van Mistral Legal Expertise
Jouw Overname -Onderdeel van Mistral Legal

De geheimhoudingsovereenkomst bij een overname

De geheimhoudingsovereenkomst – of non-disclosure agreement (NDA) – is de eerste overeenkomst in het overnameproces. Ben je in gesprek over een (mogelijke) overname? Zorg dan op tijd voor deze overeenkomst.

Daarom een geheimhoudingsovereenkomst

Een overname begint met verkennende gesprekken. Vrij snel daarna zal koper meer inzicht willen in het reilen en zeilen van het bedrijf in kwestie. Tegelijkertijd zal verkoper zich een beeld willen vormen van de potentiële koper. Het uitwisselen van vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie is dan noodzakelijk.

Een geheimhoudingsovereenkomst is allesbehalve een motie van wantrouwen in de richting van de ander. Het zorgt juist voor een open verkenning en vormt de basis voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie. Onduidelijkheid over de spelregels wordt voorkomen en de wederzijdse belangen worden beschermd.

Wat moet er in een geheimhoudingsovereenkomst staan?

Een goede geheimhoudingsovereenkomst sluit aan op het bedrijf in kwestie en de branche waarin dit bedrijf actief is. Ook heeft het oog voor de specifieke belangen van betrokken partijen. Maatwerk dus.

Belangrijke punten:


  1. Welke informatie is vertrouwelijk? Alleen de informatie die als zodanig is aangemerkt of geldt het voor alle informatie? Zorg voor een heldere afbakening. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

  2. Mogelijk is ook in de voorfase al informatie uitgewisseld. Ga dit na, leg vast om welke informatie het gaat en zorg ervoor dat de geheimhoudingsplicht ook voor deze informatie geldt.

  3. Hoe moet er met de vertrouwelijke informatie worden omgesprongen? Hoe verloopt de uitwisseling? Hoe en waar wordt deze informatie opgeslagen? Gelden hiervoor nog bepaalde voorzorgsmaatregelen? Leg vast welke spelregels in dit verband gelden.

  4. Afspraken maken is één, afspraken nakomen is iets anders. Dit laatste wordt wel gemakkelijker op het moment dat op overtreding van de geheimhouding een sanctie staat. Een boeteclausule is hiervoor een goed instrument. Er gaat namelijk een sterke preventieve werking vanuit. Daarnaast voorkomt het ingewikkelde discussies over het bewijzen en begroten van geleden schade. Zorg er wel altijd voor dat het mogelijk is om naast de boete ook de geleden schade te verhalen.

  5. Voor wie geldt de geheimhouding? Naast koper en verkoper zelf, is soms ook personeel van koper, verkoper en het bedrijf in kwestie betrokken. Ook is vaak sprake van een klein leger aan adviseurs. Het is dan goed om vast te leggen voor wie de geheimhoudingsplicht geldt. Leg dan ook vast dat een overtreding van de geheimhouding door een ‘derde’ (die voor een van de partijen bij de NDA werkt), voor rekening en risico van diens opdrachtgever komt.

  6. Hoe lang gelden de afspraken uit de overeenkomst? Wat gebeurt er op het moment dat onderhandelingen worden afgebroken? Hoe moet dan met de vertrouwelijke informatie worden omgegaan? Maak ook hierover afspraken en leg ze vast.

Maatwerk

Een geheimhoudingsovereenkomst is belangrijk. Het helpt je om jouw belangen te beschermen én maakt een open verkenning van de voorgenomen overname mogelijk. Wil je met een gerust hart beginnen aan het overnameproces? Laat de geheimhoudingsovereenkomst dan opstellen (of als je er al eentje hebt, checken) door een advocaat.