Algemene voorwaarden: die van jou of die van mij?

Welke algemene voorwaarden gelden er eigenlijk?

In onze andere blog over algemene voorwaarden lees je hoe je ervoor zorgt dat je algemene voorwaarden daadwerkelijk gelden. Je moet ze afspreken met je contractspartij én op tijd overhandigen: de informatieplicht.

Maar wat als je contractspartij zelf algemene voorwaarden heeft? En deze algemene voorwaarden óók van toepassing verklaart op jullie overeenkomst, net als jij hebt gedaan? Over die situatie – ‘the battle of the forms’ – gaat deze blog.

Verkoopvoorwaarden vs. inkoopvoorwaarden

Het komt regelmatig voor dat zakelijke partijen allebei eigen algemene voorwaarden hebben en deze het liefst zien gelden voor het contract. Denk aan een verkoper die in de offerte verwijst naar de verkoopvoorwaarden. En de koper die bij de opdrachtbevestiging naar zijn inkoopvoorwaarden verwijst.

In het Nederlandse recht geldt de ‘first shot-rule’. Dit betekent dat de algemene voorwaarden die als eerste van toepassing zijn verklaard, gelden. Dat is alleen anders als de andere partij die algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijst (zoals de wet het noemt): ‘Nee, die van mij zijn van toepassing.’

De algemene voorwaarden van je contractspartij afwijzen

Heeft je contractspartij haar algemene voorwaarden van toepassing verklaard? Maar wil je dat die van jou gelden? Dan moet je die andere voorwaarden dus uitdrukkelijk van de hand wijzen.

Hoe je dat doet? Het is in ieder geval onvoldoende dat je alléén verwijst naar je eigen algemene voorwaarden. Ook een artikel in jouw algemene voorwaarden waarin staat dat je andere algemene voorwaarden afwijst, is vaak niet voldoende.

Je moet de algemene voorwaarden van je contractspartij op zo’n manier afwijzen dat het haar niet kan ontgaan. Bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden expliciet bij naam te noemen en aan te geven dat je niet akkoord gaat met die voorwaarden. En, niet te vergeten: door dan tegelijkertijd je eigen algemene voorwaarden van toepassing te verklaren én mee te sturen.

Wil je advies hoe je dit bij jouw overeenkomsten het beste kunt aanpakken? Of wil je weten hoe je dit regelt bij internationale overeenkomsten? Neem dan contact met ons op.

Tips

Bespreek het op tijd

In de onderhandelingsfase hebben de algemene voorwaarden helaas meestal geen prioriteit of wordt er weinig aandacht aan besteed. Vaak komt pas later, bijvoorbeeld bij een discussie of geschil, de vraag op welke algemene voorwaarden nu eigenlijk van toepassing zijn.

Zorg ervoor dat je niet in die onduidelijke en daarmee onzekere situatie belandt. Breng de kwestie van de algemene voorwaarden dus ruim op tijd ter sprake.

Maak specifieke afspraken over de knelpunten

Kom je er vervolgens samen niet uit welke set algemene voorwaarden gaat gelden voor jullie contract? Leg ze naast elkaar en ga vergelijken: waar zitten de overeenkomsten? Waar zitten de knelpunten? Maak over die laatste artikelen specifieke – schriftelijke – afspraken. Denk dan met name aan afspraken over betalingsgedrag, aansprakelijkheid en de beperking hiervan, en de bevoegde rechter.

Deel dit artikel: